Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:27

Сесия за Администрация и управление, семестър 1, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 10.2.2018 10.00-11.15 Икономика и публичен сектор ас.д-р Кр.Мархолева 401
731 11.2.2018 11.00-13.00 Основи на публичната администрация гл.ас.д-р Вл.Вълков 404
731 17.2.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 503
731 17.2.2018 11.00-13.00 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 502
731 18.2.2018 9.00-11.00 Информационни системи и технологии проф.д.и.н.Е.Денчев 501