Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:26

Сесия за Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 10.2.2018 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
723 10.2.2018 14.00-16.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501
723 11.2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 505
723 17.2.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 406
723 17.2.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
723 18.2.2018 11.00-13.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 501