Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:25

Сесия за Икономика, семестър 7, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
705 10.2.2018 9.00-11.00 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 404
705 10.2.2018 16.15-17.30 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401
705 11.2.2018 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 404
705 17.2.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 404
705 17.2.2018 11.00-13.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 404
705 18.2.2018 9.00-11.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 501