Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:24

Сесия за Икономика, семестър 5, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 10.2.2018 8.30-9.45 Микроикономическа теория доц.д-р В.Пиримова 401
706 17.2.2018 09.00 ч. Икономическа култура проф.д-р Благой Колев 301
706 11.2.2018 9.30-11.30 Въведение в иконометрията доц.д-р С.Чипева 403
706 17.2.2018 9.00-11.00 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 403
706 18.2.2018 9.00-11.00 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 403