Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 05 януари 2018 15:30

Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 10.2.2018 11.30-14.45 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
707 11.2.2018 9.00-12.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 501
707 11.2.2018 12.00-14.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 406
707 17.2.2018 8.30-11.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
707 17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401
707 17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401
707 18.2.2018 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков 501