Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 15 февруари 2018 16:22

Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 10.2.2018 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
708 10.2.2018 12.00-14.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501
708 11.2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.М.Димитров 505
708 17.2.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
708 17.2.2018 от 9.00 ч. Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 301
708 18.2.2018 9.00-11.00 История на икономическите теории гл.ас.д-р Р.Андреев 406