Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:45

Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
  14.1.2018 13.00-15.00 Управленски игри и симулации х.доц.д-р А.Марчев 401
  27.1.2018 13.00-15.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 301
  28.1.2018 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301