Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:43

Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
  13.1.2018 11.00-13.00 Управление на знанията доц.д-р Н.Миронова 301
  14.1.2018 11.00-13.00 Финансови модели в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
  20.1.2018 13.00-15.00 Бизнес стратегии  доц.д-р М.Кузманова 301
  21.1.2018 11.00-13.00 Управление на разходите проф.д.н.М.Ламбовска 403
  27.1.2018 13.00-15.00 Стратегическо управление на човешките ресурси доц.д-р Цв.Стоянова 301
  28.1.2018 13.00-15.00 Управление на проекти проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 301