Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:25

Бизнес администрация, семестър 7, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
805 14.1.2018 9.00-11.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.А.Марчев 401
805 20.1.2018 9.00-11.00 Количествени инструменти в управлението проф.д.н.М.Ламбовска 403
805 21.1.2018 9.00-11.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 303
805 27.1.2018 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д-р Ст.Коев 406
805 28.1.2018 11.00-13.00 Управление на операциите проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 406