Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:24

Бизнес администраяция, семестър 5, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 13.1.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 505
806 20.1.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 505
806 21.1.2018 9.00-11.00 Системи на управленски контрол проф.д.н.М.Ламбовска 403
806 27.1.2018 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д-р Ст.Коев 404
806 4.2.2018 11.00-13.00 Публична власт и политики проф.д-р Г.Янков 501