Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:19

Администрация и управление, семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 13.1.2018 11.00-13.00 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 505
731 14.1.2018 9.00-11.00 Основи на публичната администрация гл.ас.д-р Вл.Вълков 406
731 20.1.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 406
731 27.1.2018 16.00-18.45 Икономика и публичен сектор ас.д-р Кр.Мархолева 401
731 28.1.2018 11.00-13.00 Информационни системи и технологии проф.д.и.н.Е.Денчев 505