Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:14

Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 14.1.2018 15.00-17.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
723 20.1.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
723 21.1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 501
723 27.1.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 505
723 28.1.2018 9.00-11.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 505
723 3.2.2018 11.00-13.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501