Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 11:13

Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
705 13.1.2018 13.00-15.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501
705 20.1.2018 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев 501
705 21.1.2018 11.00-13.00 Фирмени инвестиции х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 505
705 27.1.2018 11.30-15.45 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 402
705 28.1.2018 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 501
705 3.2.2018 9.00-11.00 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 406