Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 07 декември 2017 14:16

Икономика, семестър 5, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 13.1.2018 15.00-19.15 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401
706 20.1.2018 9.00-11.00 Икономическа култура ас.д-р В.Балканска 505
706 21.1.2018 9.00-11.00 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 505
706 27.1.2018 8.30-12:45 Микроикономическа теория доц.д-р В.Пиримова 401
706 04.2.2018 9.30-11.30 Въведение в иконометрията доц.д-р С.Чипева 406