Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 17 януари 2018 11:44

Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 13.1.2018 9.00-11.45 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401
707 13.1.2018 9.00-11.45 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401
707 14.1.2018 9.00-11.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 501
707 20.1.2018 14.15-17.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
707 21.1.2018 9.00-11.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 304
707 3.2.2018 8.30-11.45 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
707 4.2.2018 9.00-11.00 Политология проф.д-р Г.Янков 501