Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 15 ноември 2017 10:52

Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 13.1.2018 9.00-11.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ст.Влайков 406
708 14.1.2018 13.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501
708 20.1.2018 8:30-11:15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
708 21.1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.М.Димитров 501
708 27.1.2018 9.00-11.00 История на икономическите теории гл.ас.д-р Р.Андреев 406
708 3.2.2018 9.00-11.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501