Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 20 октомври 2017 10:10

Бизнес администрация - 3 сем., семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  04.11.2017  09.00-13.00 Управленско консултиране Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 305
  04.11.2017  13.15-17.30 Лидерство Л доц.д-р Цв.Стоянова 305
  26.11.2017  13.00-17.00 Управленски игри и симулации Л х.доц.д-р А.Марчев 401