Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 07 декември 2017 14:34

Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  04.11.2017  13.30-17.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306
04.11.2017 09.00-13.00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 302
  05.11.2017  09.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306
  12.11.2017  09.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 301
  25.11.2017  09.00-17.30 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
  26.11.2017  09.00-12.15 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
  09.12.2017  09.00-15.45 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 306
  10.12.2017  09.00-14.00 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 306
  16.12.2017  09.00-15.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306
  17.12.2017  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306
06.01.2018 9.00-17.30 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 306
07.01.2018 8.30-11:15 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 306