Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 11 декември 2017 15:39

Финанси, счетоводство и контрол I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
723 16.12.2017

09.00-Танци

10.00-Туризъм

Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково
723 07.10.2017  11.00-18.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 503
723 08.10.2017  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 503
723 14.10.2017  09.00-16.45 Математика I част Л доц.д-р М.Микренска 501
723 15.10.2017  09.00-16.45 Математика I част Л доц.д-р М.Микренска 501
723 21.10.2017  09.00-16.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина 501
723 28.10.2017  09.00-16.45 Информатика Л проф.д-р Е.Денчев 505
it1 29.10.2017  09.00-16.45

Информатика

/от ф.ном. 17115076 до 17115100/

У хон.ас.Д.Дановски 401
723 04.11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М.Димитров 501
723 05.11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М.Димитров 501
it2 11.11.2017  09.00-16.45

Информатика

/от ф.ном. 17115101 до 17117344/

У хон.ас.Д.Дановски 401
723 18.11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
723 19.11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501