Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 03 октомври 2017 9:27

Икономика IV курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
705 07.10.2017  11.00-18.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 505
705 08.10.2017  09.00-16.45 Паричен икономикс Л доц.д-р Е.Сотирова 505
705 14.10.2017  09.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503
705 15.10.2017  09.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 503
705 21.10.2017  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 503
705 22.10.2017  09.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 503
705 28.10.2017  09.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 503
705 29.10.2017  09.00-14.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 503
705 04.11.2017  09.00-15.00 Фирмени инвестиции Л х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 503
705 05.11.2017  09.00-14.00 Фирмени инвестиции Л х.проф.д.ик.н.И.Георгиев 503
705 11.11.2017  09.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 503
705 12.11.2017  09.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 503