Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 26 септември 2017 14:09

Икономика III курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
706 07.10.2017  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303
706 08.10.2017  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303
706 14.10.2017  09.00-16.45 Човешки ресурси Л х.проф.д-р Ат.Казаков 303
706 15.10.2017  09.00-16.45 Човешки ресурси Л х.проф.д-р Ат.Казаков 303
706 21.10.2017  09.00-16.45 Икономическа култура Л ас.д-р В.Балканска 303
706 22.10.2017  09.00-16.45 Икономическа култура Л ас.д-р В.Балканска 303
706 28.10.2017  09.00-16.45 Въведение в иконометрията Л доц.д-р С.Чипева 303
706 29.10.2017  09.00-16.45 Въведение в иконометрията Л доц.д-р С.Чипева 303
706 11.11.2017  09.00-16.45 Социална политика Л доц.д-р Е.Масларова 505
706 12.11.2017  09.00-16.45 Социална политика Л доц.д-р Е.Масларова 505