Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 11 декември 2017 15:39

Икономика, общество и човешки ресурси I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
708 16.12.2017

09.00- Танци

10.00-Туризъм

Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково
708 07.10.2017  11.00-18.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 406
708 08.10.2017  09.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ст.Влайков 406
708 14.10.2017  09.00-16.45 Математика I част Л доц.д-р М.Микренска 501
708 15.10.2017  09.00-16.45 Математика I част Л доц.д-р М.Микренска 501
708 21.10.2017  09.00-16.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина 501
708 28.10.2017  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 406
708 29.10.2017  09.00-16.45 История на икономическите теории Л гл.ас.д-р Р.Андреев 406
708 04.11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М.Димитров 501
708 05.11.2017  09.00-16.45 Стопанска история Л доц.д-р М.Димитров 501
708 18.11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
708 19.11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501