Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 11 декември 2017 15:39

Администрация и управление I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
731 Основи на управлението 1 част Л доц.д-р М.Кузманова  
731 16.12.2017

09.00-Танци

10.00-Туризъм

Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково
731 07.10.2017  11.00-18.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 404
731 08.10.2017  09.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 404
731 14.10.2017  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М.Кузманова 404
731 15.10.2017  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М.Кузманова 404
731 21.10.2017  09.00-16.45 Информационни системи и технологии Л хон.ас.Д.Дановски 404
731 21.10.2017  09.00-16.45 Информационни системи и технологии Л проф.д-р Е.Денчев 404
it1 22.10.2017  09.00-16.45

Информационни системи и технологии

/от ф.ном. 17121001 до 17121028/

У хон.ас.Д.Дановски 401
731 28.10.2017  09.00-16.45 Основи на публичната администрация Л гл.ас.д-р Вл.Вълков 404
731 29.10.2017  09.00-16.45 Основи на публичната администрация Л гл.ас.д-р Вл.Вълков 404
it2 04.11.2017  09.00-16.45

Информационни системи и технологии

/от ф.ном. 17121029 до 17120386/

У хон.ас.Д.Дановски 401
731 18.11.2017  09.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л доц.д-р Г.Николов 404
731 19.11.2017  09.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л доц.д-р Г.Николов 404