Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 16:04

Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация IV курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
1.7.2017 9.00-10.30 Бюджетно управление на предприятието проф.Ламбовска 505
1.7.2017 10.30-12.00 Количествени инструменти в управлението проф.Ламбовска 505
2.7.2017 9.00-10.30 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.А.Марчев 401
1.7.2017 12.00-13.30 Преддипломен стаж доц.Н.Миронова 406
1.7.2017 9.00 Проектиране на системи за управление проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505
1.7.2017 12.00-13.30 Социална отговорност на бизнеса доц.Н.Миронова 406
2.7.2017 12.00-13.30 Управление на малкия бизнес х.проф.М.Андреева 304
1.7.2017 9.00 Управление на операциите проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505
2.7.2017 16.30-18.00 Управленска политика х.доц.Доралийски 502