Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 16:03

Годишна поправителна сесия - Икономика IV курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
1.7.2017 10.30-12.00 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406
2.7.2017 10.30-12.00 Бизнес стратегии доц.Р.Радев 502
1.7.2017 17.00-18.30 Икономика на ЕС доц.Е.Георгиева 505
1.7.2017 12.00-13.30 Макроикономическа теория и анализи доц.Ст.Ралева (ас.Д.Дамянов) 503
2.7.2017 15.00-16.30 Международен маркетинф доц.Св.Бонева 502
2.7.2017 9.00-10.30 Межународен стратегически мениджмънт доц.И.Стойчев  303
1.7.2017 14.00-15.15 Паричен икономикс доц.Е.Сотирова 401
1.7.2017 9.00-10.30 Поведенчески икономикс доц.Ат.Атанасов 406
2.7.2017 13.30-15.00 Право на ЕС доц.Ж.Драганов 501
1.7.2017 15.30-16.45 Преддипломен стаж доц.В.Иванова 401
2.7.2017 12.00-13.30 Фирмени инвестиции х.проф.И.Георгиев 502