Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 16:01

Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация III курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
2.7.2017 12.00-13.30 Антикризисно управление доц.М.Кузманова 505
1.7.2017 12.00-13.30 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 406
2.7.2017 15.00-16.30 Геодемография доц.Г.Николов 303
2.7.2017 9.00-10.30 Делови игри в управлението х.доц.А.Марчев 401
1.7.2017 9.00 Методи за изследване в бизнеса проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505
1.7.2017 10.30-12.00 Публична власт и политики проф.Г.Янков 404
2.7.2017 16.30-18.00 Регионална икономика доц.Г.Николов 303
1.7.2017 9.00-10.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов (Проф.Ламбовска) 505
2.7.2017 13.30-15.00 Управление на промените доц.М.Кузманова 505
2.7.2017 10.30-12.00 Финансови пазари и нструменти х.доц.А.Марчев 401