Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 15:59

Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол II курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
2.7.2017 15.00-16.00 Геоикономика и регионално развитие доц.Г.Николов 303
1.7.2017 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.Е.Георгиева 401
1.7.2017 8.30-9.30 Екология и устойчиво развитие доц.Н.Найденов 304
2.7.2017 16.30-18.00 Икономика на предприятието гл.ас.И.Иванов 505
2.7.2017 10.30-12.00 Интелектуална собственост доц.Вл.Борисова 505
2.7.2017 10.30-12.00 Интелектуална собственост х.преп.Д.Папагалска 505
2.7.2017 10.30-12.00 Интелектуална собственост х.преп.В.Филипов 505
1.7.2017 9.30-10.45 Макроикономика гл.ас.Д.Дамянов 401
2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.Класова 406
1.7.2017 13.30-15.00 Основи на счетоводството проф.Д.Фесчиян 303
1.7.2017 15.00-16.00 ПТПП доц.Г.Михайлова-Борисова 403
1.7.2017 8.30-9.30 Политология проф.Г.Янков 403
2.7.2017 13.30-15.00 Прогнозиране и планиране доц.И.Славова (гл.ас.М.Маринов) 406
1.7.2017 16.30-18.00 Публични финанси проф.Брусарски 403
2.7.2017 9.00-10.30 Статистическа доц.С.Чипева 501
2.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А.Калоянов