Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 16:08

Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация II курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
2.7.2017 16.30-18.00 Евристични методи х.доц.А.Доралийски 502
2.7.2017 12.00-13.30 Маркетинг х.проф.С.Класова (гл.ас.М.Маринов) 406
1.7.2017 9.00-10.30 Международни институции и администрация проф.Цв.Стоенчева (гл.ас.В.Вълков) 404
1.7.2017 13.30-15.00 Статистически изследвания доц.С.Чипева 501
1.7.2017 15.00-16.30 Стратегическо управление доц.Цв.Стоянова 505
2.7.2017 15.00-16.30 Териториално и административно устройство доц.Г.Николов 303
2.7.2017 10.30-12.00 Управление на иновациите и инвестициите доц.Цв.Цветков 403
1.7.2017 10.30-12.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.Т.Даскалова (гл.ас.Вл.Вълков) 502
1.7.2017 12.00-13.30 Управл.на комуник.и връзки с обществеността доц.Н.Миронова 406
2.7.2017 13.30-15.00 Управление на човешките ресурси гл.ас.Т.Кичева (х.доц.А.Марчев) 401
1.7.2017 9.00 Управленски решения и риск проф.М.Александрова-Бошнакова (проф.Ламбовска) 505
2.7.2017 9.00-10.30 Финанси доц.С.Трифонова 502
2.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А.Калоянов