Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 15:55

Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация I курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
2.7.2017 15.00-16.00 Геоикономика и регионално развитие доц.Г.Николов 303
1.7.2017 10.30-12.00 Икономика и публичен сектор доц.Ат.Атанасов 403
2.7.2017 9.00-10.30 Информационни системи и технологии проф.Е.Денчев 406
1.7.2017 16.30-18.00 Количествени методи доц.М.Микренска 501
1.7.2017 12.00-13.30 Организационно поведение доц.Н.Миронова 406
1.7.2017 9.00-10.30 Основи на публичната администрация гл.ас.В.Вълков 404
2.7.2017 12.00-13.30 Основи на управлението 1 част доц.М.Кузманова 505
2.7.2017 13.30-15.00 Основи на управлението 2 част доц.М.Кузманова 505
1.7.2017 13.30-15.00 Статистика доц.С.Чипева 501
1.7.2017 15.00-16.30 Стартегии за е-бизнес доц.Цв.Стоянова 505
2.7.2017 10.30-12.00 Счетоводство гл.ас.Камбурова 404
1.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А.Калоянов