Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 30 юни 2017 15:52

Годишна поправителна сесия - Икономика I курс

Дата Час Дисциплина Преподавател Зала
2.7.2017 16.30-18.00 Икономика на труда доц.Т.Тодоров 501
2.7.2017 15.00-16.30 Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 404
2.7.2017 9.00-10.30 Информатика х.ас.Д.Дановски 406
1.7.2017 12.00-13.30 История на икономическите теории гл.ас.М.Борисова 301
2.7.2017 10.30-12.00 Математика 2 част доц.М.Микренска 501
1.7.2017 16.30-18.00 Математика 1 част доц.М.Микренска 501
1.7.2017 10.30-12.00 Микроикономика гл.ас.И.Беев 501
1.7.2017 10.30-12.00 Микроикономика доц.Л.Йотова 501
1.7.2017 9.00-10.30 Основи на икономическата теория х.проф.Тр.Спасов 501
2.7.2017 13.30-15.00 Основи на правото доц.д.ю.н.Ж.Драганов 501
2.7.2017 12.00-13.30 Основи на управлението  доц.М.Кузманова 505
1.7.2017 13.30-15.00 Стопанска история доц.М.Димитров 406
1.7.2017 18.00-19.00 Физкултура х.преп.А.Калоянов