Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 14 юни 2017 9:45

Лятна редовна сесия - спец.Икономика IV курс

Поток

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

704

3.06.2017

9 - 12

Макроикономическа теория и ана

Доц. СТ. РАЛЕВА

406

704

17.06.2017

11 ч.

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

Доц. СВ.БОНЕВА

503

704

4.06.2017

9 - 12

Международен стратегически мен

Доц. И. СТОЙЧЕВ

505

704

10.06.2017

13 - 15

ПРАВО НА ЕС

Доц. Ж.ДРАГАНОВ

501

704

3.06.2017

12 - 14

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

Доц. В. ИВАНОВА

305