Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 март 2017 13:34

Бизнес администрация, 3 сем.на обучение (2-ри сем.)

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  19.03.2017 г. 9.00-12.50 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
  01.04.2017 г. 13.15-17.05 Управление на разходите Л проф.д.н.М.Ламбовска 504
  01.04.2017 г. 9.00-12.50 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 504
  02.04.2017 г. 9.00-12.50 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 504
  27.05.2017 г. 9.00-12.50 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306
  28.05.2017 г. 13.15-17.05 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 504