Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 23 май 2017 15:07

Летен семестър, Икономика III курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
705 01.04.2017 г. 9.00-16.45 Иновации Л доц.д-р Кр.Керчев 406
705 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Иновации Л доц.д-р Кр.Керчев 406
705 22.04.2017 г. 9.00-16.45 Индустриални отношения Л доц.д-р Е.Евгениев 406
705 23.04.2017 г. 9.00-16.45 Индустриални отношения Л доц.д-р Е.Евгениев 406
705 29.04.2017 г. 12.00-19.45 Икономическа политика Л гл.ас.д-р Е.Харманджиев 406
705 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Икономическа политика Л гл.ас.д-р Е.Харманджиев 406
705 13.05.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л.Йотова 406
705 14.05.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л гл.ас.д-р И.Беев 406
705 27.05.2017 г. 11.00-16.45 Институционална политика Л доц.д-р Ал.Вълков 406
705 28.05.2017 г. 9.00-16.45 Институционална политика Л доц.д-р Ал.Вълков 406