Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 17 февруари 2017 15:57

Летен семестър, Бизнес администрация III курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
805 25.02.2017 г. 9.00-16.45 Антикризисно управление Л доц.д-р М.Кузманова 303
8006 26.02.2017 г. 9.00-16.45 Антикризисно управление У доц.д-р М.Кузманова 303
805 04.03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303
8006 05.03.2017 г. 9.00-16.45 Методи за изследвания в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303
805 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Делови игри в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
8006 12.03.2017 г. 9.00-16.45 Делови игри в управлението У доц.д-р А.Марчев 401
805 18.03.2017 г. 9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти Л х.доц.д-р А.Марчев 401
8006 19.03.2017 г. 9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти У доц.д-р А.Марчев 401
805 01.04.2017 г. 9.00-16.45 Геодемография Л проф.д-р С.Докова 503
8006 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Геодемография У проф.д-р С.Докова 503