Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 26 май 2017 9:16

Летен семестър, Счетоводство и контрол II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
722

02.04.2017 г.

09.04.2017 г.

09.00 ч.

09.00 ч.

Физкултура и спорт - II курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково
722 11.03.2017 г. 11.00-17.00 Парична теория и парична политика (ПТПП) - I ниво Л доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 304
722 12.03.2017 г. 9.00-14.00 Парична теория и парична политика (ПТПП) - I ниво Л доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 304
722 18.03.2017 г. 11.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева 501
722 19.03.2017 г. 9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева 501
722 25.03.2017 г. 12.30-19.15 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
722 26.03.2017 г. 9.00-13.00 Основи на счетоводството Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
7203 01.04.2017 г. 11.00-18.45 Парична теория и парична политика (ПТПП) - I ниво У доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 304
722 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501
7203 29.4.2017 г. 9.00-16.45 Основи на счетоводството У ас.д-р Я.Даскалов 304
7203 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието У гл.ас.д-р И.Иванов 304
722 13.5.2017 г. 9.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л проф.д-р С.Докова 304
7203 14.5.2017 г. 9.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие У проф.д-р С.Докова 304
722 27.5.2017 г. 11.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 501
7203 28.5.2017 г. 9.00-16.45 Прогнозиране и планиране У доц.д-р И.Славова 505