Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 11 май 2017 12:28

Летен семестър, Счетоводство и контрол I курс

ВАЖНО!!! Всеки студент от специалност "Счетоводство и контрол" I курс трябва да избере една от следните дисциплини за трети семестър:

  • Екология 
  • Политология

 До 20 юни 2017 г. да се заяви съответната дисциплина в Учебен отдел на РЦДО-Хасково.

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
723 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
723 12.03.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
723 18.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 505
7204 19.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението У доц.д-р Цв.Стоянова 505
723 01.04.2017 г. 9.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
723 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика  Л хон.ас.Д.Дановски 501
723 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика Л проф.д-р Е.Денчев 501
723 22.04.2017 г. 09.00 ч. Физкултура и спорт - I курс х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково
7204 23.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика (от Ф.н.16115072 до 16115098) У хон.ас.Д.Дановски 401
723 29.04.2017 г. 10.00-16.45 Основи на правото Л доц.д.ю.н. Ж.Драганов 501
7204 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Основи на правото У доц.д.ю.н. Ж.Драганов 501
723 13.05.2017 г. 9.00-14.00 Микроикономика Л гл.ас.д-р И.Беев 501
723 14.05.2017 г. 9.00-15.00 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 501
7204 20.05.2017 г. 9.00-16.45 Математика II част У доц.д-р М.Микренска 505
7204 21.05.2017 г. 9.00-16.45 Микроикономика У гл.ас.д-р И.Беев 406
7204 27.05.2017 г. 9.00-16.45 Информатика (от Ф.н.16115099 до 16115121) У хон.ас.Д.Дановски 401