Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 11 май 2017 12:12

Летен семестър, Икономика I курс

ВАЖНО!!! Всеки студент от специалност "Икономика" I курс трябва да избере една от следните дисциплини за трети семестър:

  • Екология 
  • Политология.

 До 20 юни 2017 г. да се заяви съответната дисциплина в Учебен отдел на РЦДО-Хасково.

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
707

18.03.2017 г.

19.03.2017 г.

09.00 ч.

09.00 ч.

Физкултура и спорт - I курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково
707 04.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М.Кузманова 406
7019 05.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението У доц.д-р М.Кузманова 406
707 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
707 12.03.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501
707 01.04.2017 г. 9.00-16.45 Математика II част Л доц.д-р М.Микренска 501
707 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика Л проф.д-р Е.Денчев 501
707 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика У хон.ас.Д.Дановски 501
7019 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика (от Ф.н.16115001 до 16115024) У хон.ас.Д.Дановски 401
7019 09.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика (от Ф.н.16115025 до 16115051) У хон.ас.Д.Дановски 401
7019 22.04.2017 г. 9.00-16.45 Информатика (от Ф.н.16115052 до 16115064) У хон.ас.Д.Дановски 401
707 29.04.2017 г. 10.00-16.45 Основи на правото Л доц.д.ю.н.Ж.Драганов 501
7019 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Основи на правото У доц.д.ю.н.Ж.Драганов 501
707 13.05.2017 г. 9.00-14.00 Микроикономика Л гл.ас.д-р И.Беев 501
707 14.05.2017 г. 9.00-15.00 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 501
7019 20.05.2017 г. 9.00-16.45 Микроикономика У гл.ас.д-р И.Беев 406
7019 21.05.2017 г. 9.00-16.45 Математика II част У доц.д-р М.Микренска 505