Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 28 февруари 2017 10:14

Летен семестър, Бизнес администрация I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
730

27.05.2017 г.

28.05.2017 г.

09.00 ч.

09.00 ч.

Физкултура и спорт - I курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково
730 11.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението - 2 част Л доц.д-р М.Кузманова 404
7301 12.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението - 2 част У доц.д-р М.Кузманова 404
730 18.03.2017 г. 9.00-16.45 Организационно поведение Л доц.д-р Н.Миронова 503
7301 19.03.2017 г. 9.00-16.45 Организационно поведение У доц.д-р Н.Миронова 503
730 25.03.2017 г. 9.00-15.00 Количествени методи Л доц.д-р М.Микренска 302
730 26.03.2017 г. 9.00-14.00 Количествени методи Л доц.д-р М.Микренска 302
730 01.04.2017 г. 9.00-15.00 Стратегии за е-бизнес Л доц.д-р Цв.Стоянова 302
7301 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Количествени методи У доц.д-р М.Микренска 302
730 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство Л гл.ас.д-р Л.Камбурова 503
7301 09.04.2017 г. 9.00-16.45 Счетоводство У гл.ас.д-р Л.Камбурова 503
730 29.04.2017 г. 9.00-14.00 Стратегии за е-бизнес Л доц.д-р Цв.Стоянова 302
7301 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Стратегии за е-бизнес У доц.д-р Цв.Стоянова 302
730 20.05.2017 г. 9.00-16.45 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 404
7301 21.05.2017 г. 9.00-16.45 Статистика У доц.д-р С.Чипева 404