Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 10 януари 2017 15:39

Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. III курс

Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала
805 04.02.2017 г. 13-15 Бизнес комуникации доц.Н.Миронова 301
805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306
805 05.02.2017 г. 11-12.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов 306
805 05.02.2017 г. 13-15 Публична власт и политики проф.Г.Янков 304
805 11.02.2017 г. 9-11 Регионална икоонмика проф.С.Докова 505
805 12.02.2017 г. 9-11 Управление на промените доц.М.Кузманова 501