Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 10 януари 2017 15:33

Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. II курс

Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 04.02.2017 г. 13-15 Упр.на комуник.и връзки с обществ. доц.Н.Миронова 301
806 05.02.2017 г. 9-11 Финанси доц.С.Трифонова 505
806 05.02.2017 г. 13-15 Стратегическо управление доц.Цв.Стоянова 505
806 11.02.2017 г. 9-11 Управленски решения и риск Проф.М.Бошнакова 404
806 11.02.2017 г. 13-15 Упр.на чов.ресурси гл.ас.Т.Кичева 505
806 12.02.2017 г. 10-12 Статистически изследвания доц.С.Чипева 505