Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 10 януари 2017 15:17

Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. I курс

Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала
730 04.02.2017 г. 9-11 Информ.системи и технологии проф.Е.Денчев 505
730 04.02.2017 г. 12-14 Основи на публ.администрация гл.ас.В.Вълков 406
730 05.02.2017 г. 11-13 Икономика и публичен сектор доц.Ат.Атанасов 501
730 11.02.2017 г. 9-11 Геоикон. и регион.развитие проф.С.Докова 505
730 12.02.2017 г. 9-11 Основи на управлението -1Ч доц.М.Кузманова 501