Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 16:10

Магистри, специалност "Счетоводство и контрол", 4 сем.на обучение, 4-ти семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

22.01.2017

9 - 11

АНАЛИЗ НА ФИН.ОТЧ.НА НЕФИН.ПР.

Доц. Р.ИВАНОВА

403

28.01.2017

9 - 11

Количествени методи и модели

Проф. В.ПАВЛОВА

403

4.02.2017

11 - 13

Фин. к-л и одит станд.

Доц. Д. ВЪТКОВА

404

29.01.2017

11 - 12

ФСМБ

Проф. Д. ФЕСЧИЯН

404