Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 15:57

Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 4-ти семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

28.01.2017

13 - 14

Бюджетно счетоводство

Проф. Д. ФЕСЧИЯН

404

21.01.2017

11 - 13

Метод-я на бюдж. планиране

Проф. Р. БРУСАРСКИ

406

21.01.2017

11 - 13

Метод-я на бюдж. планиране

Гл.ас. П. МИТЕВ

406

29.01.2017

11 - 13

Нов мениджмънт в публичния сек

Х.доц. Г.МАНЛИЕВ

302

4.02.2017

11 - 13

Стандарти за одит в пуличния с

Доц. Д. ВЪТКОВА

404

22.01.2017

11 - 13

Техника на данъчното облагане

Х.проф. В.СТОЯНОВ

302