Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 15:49

Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 4 сем.на обучение (след проф.бакалавър); 3-ти семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

21.01.2017

11 - 13

Аутсоринг и субконтракторство

Проф. М.ХАРИЗАНОВА

505

29.01.2017

11 - 13

Бизнес стратегии

Доц. М.КУЗМАНОВА

505

22.01.2017

9 - 11

СТРАТЕГ.УПР.НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР

Доц. ЦВ.СТОЯНОВА

406

4.02.2017

11 - 13

Управление на знанията

Доц. Н.МИРОНОВА

301

28.01.2017

11 - 13

У-НИЕ НА ПРОЕКТИ

Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА

301

5.02.2017

9 - 11

У-НИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Проф. М.ЛАМБОВСКА

306