Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 15:46

Магистри, специалност "Бизнес администрация"-Хасково, 3 сем.на обучение, 1-ви сем.

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

5.02.2017

9 - 11

БЮДЖЕТ.УПРАВЛ.НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Проф. М.ЛАМБОВСКА

306

22.01.2017

9 - 11

Стратегии за интернационализац

Доц. ЦВ.СТОЯНОВА

406

4.02.2017

11 - 13

Управление на кариерата

Доц. Н.МИРОНОВА

301

28.01.2017

11 - 13

У-НИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ

Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА

301

29.01.2017

11 - 13

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ

Доц. М.КУЗМАНОВА

505