Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 14:03

Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 3 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

805

7.01.2017

16 - 18

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Доц. Н.МИРОНОВА

Аула204

805

8.01.2017

12 - 14

Публична власт и политики

Проф. Г.ЯНКОВ

505

805

22.01.2017

9 - 11

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

Проф. С.ДОКОВА

505

805

15.01.2017

9 - 11

Системи на управленски контрол

Проф. О. СИМЕОНОВ

501

805

15.01.2017

9 - 11

Системи на управленски контрол

Проф. М.ЛАМБОВСКА

501

805

14.01.2017

17 - 19

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ

Доц. М.КУЗМАНОВА

501