Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 22 януари 2017 10:31

Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 2 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

806

28.01.2017

13 - 15

Статистически изследвания

Доц. С.ЧИПЕВА

502

806

22.01.2017

9 - 11

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Доц. ЦВ.СТОЯНОВА

406

806

7.01.2017

14 - 16

УПР. НА КОМУНИК.И ВРЪЗКИ С ОБЩ

Доц. Н.МИРОНОВА

Аула204

806

21.01.2017

9 - 11

УПР.НА ЧОВ.РЕСУРСИ

Гл.ас. Т.КИЧЕВА

505

806

15.01.2017

11 - 13

УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ И РИСК

Проф. М. АЛЕКСАНДРОВА - БОШНАКОВА

505

806

29.01.2017

11 - 13

ФИНАНСИ

Доц. С. ТРИФОНОВА

406