Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 13:59

Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 1 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

730

22.01.2017

11 - 13

ГЕОИКОН. И РЕГ. РАЗВИТИЕ

Проф. С.ДОКОВА

505

730

15.01.2017

11 - 13

ИКОНОМИКА И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

Доц. АТ. АТАНАСОВ

Аула204

730

21.01.2017

11 - 13

ИНФОРМ. СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИ

Проф. Е.ДЕНЧЕВ

501

730

14.01.2017

9 - 11

ОСНОВИ НА ПУБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ

Гл.ас. В.ВЪЛКОВ

505

730

29.01.2017

9 - 11

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО-1Ч.

Доц. М.КУЗМАНОВА

505