Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 27 януари 2017 9:37

Зимна сесия, специалност Икономика 4 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

704

7.01.2017

16 - 18

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Доц. Н.МИРОНОВА

Аула204

704

14.01.2017

9 - 11

Бизнес стратегии

Доц. Р.РАДЕВ

Аула204

704

8.01.2017

11 - 13

Икономика на Европейския съюз

Доц. Е. ГЕОРГИЕВА

Аула204

704

28.01.2017

11 ч.

Паричен икономикс

Доц. Е.СОТИРОВА

503

704

15.01.2017

9 - 11

Поведенчески икономикс

Доц. АТ. АТАНАСОВ

Аула204

704

29.01.2017

11 - 13

Фирмени инвестиции

Проф. И. ГЕОРГИЕВ

501