Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 24 януари 2017 11:56

Зимна сесия, специалност Икономика 3 курс

Поток

Група

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

705

29.01.2017

9.3 - 11

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМЕТРИЯТА

Доц. С.ЧИПЕВА

501

705

14.01.2017

9 - 11

ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА

Гл.ас. М. МИШЕВА

406

705

28.01.2017

11:00 ч.

МИКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

Доц. В. ПИРИМОВА

406

705

22.01.2017

11 - 13

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Доц. Е.МАСЛАРОВА

406

705

21.01.2017

9 - 11

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Проф. АТ. КАЗАКОВ

404